Лимба молдовеняскэ Wiki
Advertisement

Ӂеографие есте штиинца каре студиязэ релиефул, теренуриле, трэсэтуриле, локуиторий ши феноменеле Пэмынтулуй.

Advertisement